Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Kj°psbetingelser

 

Hei, og velkommen som kunde hos styletosmile.no! På denne siden vil du finne våre betingelser for å handle hos oss. Har du noen spørsmål må du gjerne ta kontakt på post@styletosmile.no. Vi ønsker å gi deg en trygg og positiv handel og vil gjøre vårt beste for at du som kunde skal bli fornøyd. 

 

Generelt 
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av selger, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Selger:

Firmanavn: MERETE SANDELIN ÅRSAND /Style To Smile
Organisasjonsnummer:  915 193 056

Postadresse:  c/o Christiane Wulff, Postboks 424, 9484 Harstad

Adresse: Strandveien 117, 9442 Ramsund
E-post: 
post@styletosmile.no
Telefonnummer: 918 697 10

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser og levering
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer 25% MVA, dersom ikke annet er angitt.
Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil. 

Forsendelse/frakt

Alle leveringer skjer med Posten. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 1-3 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er sendt.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som brevpost inntil 2 kg, og som Norgespakken ved forsendelse over 2 kg.

Vi sender ut en e-post ved levering av varen, der vi ved Norgespakken angir sporingsnummer. For brevpost finnes ingen sporingsmulighet. Du kan spore pakken på posten.no

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

For uavhentede pakker / brev (ved feks post oppkrav) som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 500 kr eks.mva.

Selger vil aldri betale returfrakt for kunde, slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger.


Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrerett
Angreretten er på 14 kaldenderdager og begynner å løpe fra den dagen kunden mottar varen. Returkostnadene bæres av forbrukeren. Se Angrerettlovens § 25.

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.